Бюлетин #3/BG

Учене с видеоклипове

Klaus Linde-Leimer from Blickpunkt Identität presenting his moduls infront of the camera @Schnellschuss Videostudios by MGL Videoservices.
Photo by peter praschinger

Консорциумът, който стои зад проекта, вече започна заснемането на образователни видеоклипове по различни аспекти на зеленото и цифровото предприемачество. Няколко експерти в Австрия вече участваха в създаването на видеосъдържанието. По-късно към процеса ще се присъединят и експерти от Германия, Белгия и България.

Видеоклиповете ще бъдат част от обучителните модули в учебната платформа Go4DiGreen. Те имат за цел да оптимизират процеса на обучение. Видеоклиповете ще допринесат значително за процеса на електронно обучение благодарение на ангажиращия ефект. Видеообучението е признато за по-убедително в сравнение с други видове съдържание, като подпомага микрообучението по заявка, с малки размери и обучението в момента на нуждата.

Видеоклиповете осигуряват по-поглъщащо сетивно изживяване в сравнение само с печатните материали. Обучаемите могат да видят и чуят преподаваната концепция и да я обработят по същия начин, по който обработват ежедневните си взаимодействия.

Те осигуряват удобен ресурс, който може да бъде достъпен от всяко място с интернет връзка. Видеоклиповете могат да се гледат на различни устройства, включително лаптопи, таблети и смартфони. Това позволява на учениците да ги гледат в свободното си време и от всяко място, където се намират. Видеоклиповете подобряват запаметяването на знанията, тъй като могат да бъдат спирани и възпроизвеждани толкова пъти, колкото е необходимо. Те могат да бъдат преглеждани и след приключване на първоначалния урок.


Go4DiGREEN и Целите за устойчиво развитие

Експоненциалното разпространение и увеличаване на мащаба на цифровите технологии и услуги има далечни глобални последици, като създава възможности за устойчиво развитие и приобщаващ растеж, но и нови заплахи и предизвикателства. Go4DiGreen е в съответствие с ЦУР и приоритетните области на Digital4-Development в направленията за насърчаване на цифровата грамотност и уменията за насърчаване на цифровото предприемачество и създаването на работни места.

В Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. се подчертава значението на цифровизацията и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като мощни фактори за растеж в развиващите се страни. ИКТ са изрично споменати като цел в рамките на ЦУР 9 „Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите“. ИКТ се споменават и в целите, свързани с изменението на климата (ЦУР 13, 14 и 15), равенството между половете и овластяването на жените (ЦУР 5), развитието на частния сектор (ЦУР 8), образованието (ЦУР 4) и здравеопазването (ЦУР 3).


20 юни – Световен ден на бежанците

Всяка година на 20 юни Организацията на обединените нации (ООН) отбелязва Световния ден на бежанците, посветен на бежанците по целия свят. Отдаваме почит на силата и смелостта на хората, които са били принудени да напуснат родната си страна поради конфликт или преследване. Световният ден на бежанците е възможност да се насърчи съпричастността и разбирането към трудното им положение и да се признае тяхната упоритост в изграждането на живота им наново. Go4DiGreen счита, че предприемачеството е един от начините, по които бежанците могат да възстановят живота си и да подкрепят общностите и икономическото развитие.


DISCLAIMER: “THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”