Начало на заснемането на видеоклиповете за модула

През юни 2022 г. започнахме да снимаме първите модули. От август насам партньорите по проекта пристигат в Австрия от цяла Европа. Във Виена се намира студиото за видео и уебинари на партньора по проекта Мартин Лор (MGL Videoservices). Под експертното…

Бюлетин #3/BG

Учене с видеоклипове Консорциумът, който стои зад проекта, вече започна заснемането на образователни видеоклипове по различни аспекти на зеленото и цифровото предприемачество. Няколко експерти в Австрия вече участваха в създаването на видеосъдържанието. По-късно към процеса ще се присъединят и експерти…

Поглед към модулите за обучение и онлайн платформаta за обучение

Модулите за обучение и платформата за отворено онлайн обучение Go4DiGreen са тясно свързани. Модулите за обучение ще се предоставят онлайн чрез лесна за използване за потребителя отворена онлайн платформа за обучение регистрация. Модулите са базирани на картата на компетентностите на…

Бюлетин #2/BG

Първите качествени интервюта бяха реализирани успешно Поредица от шест фокус групи (между 6 и 10 участници) и 20 индивидуални качествени интервюта бяха проведени изцяло онлайн между септември и декември. Първата част от интервютата беше насочена към специфичните аспекти за участие…

Карта за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи

Картата за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи вече е разработена. Основа на картата за умения се основава на три компетенции: дигитални умения за зелено предприемачество, бизнес умения за зелено предприемачество и критични умения за зелено предприемачество. Всяка от…

Първата серия от дискусии с бежанци беше осъществена успешно

Поредица от шест фокус групи (между 6 и 10 участници) и 20 индивидуални интервюта бяха проведени изцяло онлайн между септември и декември. Първата част от интервютата се фокусира върху специфични аспекти за участието на бежанци във фокус групи и интервюта…

Бюлетин #1

Go4DiGREEN Програмата за обучение за работа в сферата на цифровите технологии Go4DiGREEN има за цел да подобри положението на европейските бежанци чрез измеримо и устойчиво повишаване на цифровите и предприемаческите умения на тази целева група. Бежанците имат огромен потенциал да…

Старт на проекта Go4DiGreen

Проектът Go4DiGreen стартира през май 2021 г. в резултат на иновативни идеи за включване и овластяване на бежанците в цифровата и кръговата икономика чрез предоставяне на отворено онлайн обучение и сертифициране. Проектът поставя акцент върху дигиталната достъпност и лесния за…