Общност

Учете, свързвайте се и споделяйте

Go4DiGreen Канал

Slack е приложение за съобщения , което свързва хората с необходимата им информация. Като обединява хората, за да работят като един обединен екип, Slack трансформира начина, по който организациите комуникират.