Регистрация за сертификация

Искате ли да получите сертификат?

Моля, попълнете този формуляр.

В рамките на следващите няколко дни ще ви изпратим имейл за следващите стъпки с цялата подробна информация.

Можете да положите изпита онлайн или в организация. Изпитът се състои от 6 – 9 въпроса с избираем отговор и отнема около час на модул.

    Име и фамилия

    Пол (няма да бъде показан в сертификата)

    Имейл

    Изберете модули: