Добре дошли в Go4DiGreen!

Програмата за дигитално професионално обучение @Go4DiGREEN@ има за цел да подобри положението на бежанците в Европа чрез прогресивно и устойчиво повишаване на дигиталните и предприемачески умения на тази целева група.

icons representativ for green business

Бежанците имат голям потенциал да допринесат за обществото и амбициозните цели на Европейския зелен пакт. Те могат значително да стимулират трансформацията към климатична неутралност и биха могли да станат посланици на климата в трети страни.

Като се вземат предвид основните принципи на ЕС, като достъпност и приобщаване, и допринасяйки за Европейския зелен пакт, консорциумът по проекта ще разработи достъпни и базирани на нуждите материали за обучение по екологично предприемачество.

@Go4DiGREEN@ е иновативен и бърз отговор на променящия се оперативен контекст поради пандемията и климатичните изменения, като два основни фактора за свиването на хуманитарното пространство.

Проектът надхвърля съществуващите механизми и решения за преодоляване на хуманитарни предизвикателства и интеграция на хората, принудени да напуснат домовете си.

@Go4DiGREEN@ измества фокуса от основната икономическа интеграция към овластяването на бежанците, където те ще могат да реализират своя потенциал и да допринесат за местната икономика и развитието на Европейския зелен пакт като предприемачи.

@Go4DiGreen@ в допълнение към европейското измерение на проекта, е иновация, която има потенциал да бъде възпроизведена по целия свят, където нейното въздействие ще бъде умножено.

@ Go4DiGreen@ представлява икономика, която работи за хората, ресурси, които отговарят на дигиталната ера, и насърчаване на предприемачеството на бежанците като по-силен и устойчив отговор на последните хуманитарни въпроси.

Основните компоненти на проекта се основават на ориентиран към хората подход с акцент върху достъпността и изграждането на капацитет:

1) Дизайн мислене: дигитални насоки за овластяване на потенциалните зелени предприемачи за целевата група от професионални обучители.

2) Схема за сертифициране – Европейски зелен предприемач за целевите групи предприемачи и професионални обучители – „ECQA Сертифициран обучител по предприемачество за бежанци в зелена икономика“.

3) Достъпни учебни материали, за да сертифициране европейски зелени предприемач – „ECQA сертифициран европейски зелен предприемач“, целевата група от бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификации като предприемачи в зелената икономика.

4) Дигитална платформа за професионално обучение – Зелен предприемач за бежанци и мигранти, както и за лица, които искат да придобият цифрови умения и квалификация като предприемачи в зелената икономика.

Очакваното въздействие е приспособяването на бежанците да станат европейски зелени предприемачи, за да могат да допринесат за целите на Европейския зелен пакт. 

Проектът се изпълнява от консорциума, ръководен от Blickpunkt Identität в Австрия в партньорство с Koena във Франция, Европейска асоциация за сертифициране и квалификация и MGL Video в Австрия, Сирийска младежка асамблея в Германия и Български съвет по бежанците и мигрантите в България.

За повече информация относно проекта:

страна организация Контакт
В АвстрияBlickpunkt Identität blickpunkt-identitaet.eu
ECQA GmbHecqa.org
MGL Videoservicesmglvideo.at
В БългарияБългарски съвет за бежанци  и мигрантиbcrm-bg.org
В Белгия/КипърProject Phoenixproject-phoenix.eu
Във францияKoenakoena.net
В ГерманияSyrian Youth Assembly syrian-youth.org
СВЪРжЕТЕ Се с НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ НА ПРОЕКТА