Карта за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи

Картата за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи вече е разработена. Основа на картата за умения се основава на три компетенции: дигитални умения за зелено предприемачество, бизнес умения за зелено предприемачество и критични умения за зелено предприемачество. Всяка от основните компетенции се състои от пет учебни елемента, които покриват цикъла на разработване, планиране и изпълнение на бизнес идеята. Картата на компетенциите ще служи като основа за сертифициране на зелени и дигитални предприемачи, като предоставя базирани на нуждите решения с два вида сертификати. Първият тип сертифициране ще бъде основното сертифициране за сертифицирани зелени предприемачи, но във всеки модул за обучение ще има схема за микросертифициране. Очаква се картата за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи да получи обратна връзка от целевата аудитория и да бъде подобрена въз основа на получените резултати.