Поглед към модулите за обучение и онлайн платформаta за обучение

Модулите за обучение и платформата за отворено онлайн обучение Go4DiGreen са тясно свързани. Модулите за обучение ще се предоставят онлайн чрез лесна за използване за потребителя отворена онлайн платформа за обучение регистрация. Модулите са базирани на картата на компетентностите на…

Карта за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи

Картата за умения на ECQA за сертифицирани зелени предприемачи вече е разработена. Основа на картата за умения се основава на три компетенции: дигитални умения за зелено предприемачество, бизнес умения за зелено предприемачество и критични умения за зелено предприемачество. Всяка от…

Първата серия от дискусии с бежанци беше осъществена успешно

Поредица от шест фокус групи (между 6 и 10 участници) и 20 индивидуални интервюта бяха проведени изцяло онлайн между септември и декември. Първата част от интервютата се фокусира върху специфични аспекти за участието на бежанци във фокус групи и интервюта…

Старт на проекта Go4DiGreen

Проектът Go4DiGreen стартира през май 2021 г. в резултат на иновативни идеи за включване и овластяване на бежанците в цифровата и кръговата икономика чрез предоставяне на отворено онлайн обучение и сертифициране. Проектът поставя акцент върху дигиталната достъпност и лесния за…