Първата серия от дискусии с бежанци беше осъществена успешно

Поредица от шест фокус групи (между 6 и 10 участници) и 20 индивидуални интервюта бяха проведени изцяло онлайн между септември и декември.

Първата част от интервютата се фокусира върху специфични аспекти за участието на бежанци във фокус групи и интервюта в дигитална среда, както и изследване на процеса на фасилитиране и различни технически и организационни аспекти. 35 участници от Австрия, България, Кипър и Германия, идващи от различни университети, неправителствени организации и общности изложиха своя изчерпателен поглед върху опита си.

Втората част от интервютата се фокусира върху онлайн информационните ресурси, свързани с икономическата интеграция на бежанците и разбирането на концепцията за зелена и цифрова икономика. Въз основа на тези констатации консорциумът ще разработи карти за умения на ECQA и модули за обучение.