Старт на проекта Go4DiGreen

Проектът Go4DiGreen стартира през май 2021 г. в резултат на иновативни идеи за включване и овластяване на бежанците в цифровата и кръговата икономика чрез предоставяне на отворено онлайн обучение и сертифициране.

Проектът поставя акцент върху дигиталната достъпност и лесния за разбиране език, за да осигури подходящ цикъл от обучителни модули за бежанците, както и усъвършенствани информационни ресурси за експертите, работещи с икономическата интеграция на целевата група.

Проектът стартира с онлайн начална среща, организирана от водещия партньор Blickpunkt Identitaet и с участието на всички партньори в консорциума, както и представителя на Националната агенция Еразъм+ в Австрия (OeAD).

През следващите две години консорциумът по проекта ще разработи няколко резултата: насоки за дизайн мислене, схема за сертифициране, достъпни учебни материали и онлайн платформа за обучение.