Go4DiGreen Начална страница

Дигиталните умения са от решаващо значение за интеграцията на пазара на труда и социалното включване. Развитието на достъпа до интернет и свързаността проправя пътя за развитието на цифрова икономика по целия свят. Съществуват обаче големи неравенства поради липса на дигитални умения както в развитите, така и в развиващите се страни, особено по отношение на социално-икономическия статус, етнически произход, пол, география, възраст и образователни постижения (UNESCO 2018).

Пандемията от COVID-19 направи ситуацията още по-драматична, особено по отношение на принудителната миграция. Бежанците са една от най-уязвимите групи в европейското общество. Те са още по-засегнати от последствията от пандемията от мнозинството от населението и в момента няма изгледи за подобряване на ситуацията. Трудностите при осъществяване на тяхното професионално обучение често е допълнителна пречка за упражняването на професия, която съответства на тяхната квалификация и устойчива интеграция в обществото.

Посетета официалния уебсайт на ЕРАЗЪМ+ за допълнителна информация.