Добре дошли в Go4DiGREEN

Дигиталните умения са от решаващо значение за работните места и социалното включване. Бързият растеж на достъпа до интернет и свързаността проправи пътя за развитието на цифрова икономика по целия свят. Съществуват обаче големи неравенства поради липса на цифрови умения както в развитите, така и в развиващите се страни, особено по отношение на социално-икономическия статус, етнически произход, пол, география, възраст и образователни постижения (UNESCO 2018).

Пандемията от COVID-19 направи ситуацията още по-драматична, особено по отношение на принудителната миграция. Бежанците са една от най-уязвимите групи в европейското общество. Те са още по-засегнати от последствията от пандемията от мнозинството от населението и в момента няма изгледи за подобряване на ситуацията. Трудностите, свързани с тяхното професионално обучение често са допълнителна пречка за упражняването на професия, която съответства на тяхната квалификация и за смислена интеграция в обществото.

От друга страна, бежанците имат огромен потенциал да допринесат за обществото и за амбициозните цели на Зеления пакт на ЕС. Те имат силна роля, за да движат напред трансформацията към климатичен неутралитет и могат да станат посланици на темата, свързана с климата в трети страни.

Програмата за цифрово обучение Go4DiGREEN има за цел да подобри ситуацията на бежанците в Европа чрез подобряване на дигиталните и предприемаческите умения на тази целева група по измерим и устойчив начин.

Посетета уебсайта на програма ЕРАЗЪМ+ за повече информация.