Защо Go4DiGREEN?

Искате ли да стартирате собствен бизнес и да поставите на преден план устойчивостта и опазването на околната среда?

Illustration of a Person standing infront of plants, looking like bulbs.

… тогава защо не решите да създадете “зелен” бизнес?

Онлайн обучението Go4DiGREEN ви помага да направите това!

Започването на екологичен бизнес е важно решение. Много неща трябва да бъдат обмислени и взети под внимание. Опитът, преподаден тук, ще ви помогне да избегнете грешките, да започнете успешно и да постигнете успех в дългосрочен план.

Завършете 15-те модула за обучение и станете сертифициран от ECQA европейски зелен предприемач.

Започнете още днес!

Има много причини да започнете устойчив бизнес.

 • Екологична осведоменост: Като “зелен” предприемач можете активно да допринасяте за опазването на околната среда и да поемате отговорност.

 • Бъдещи перспективи: Търсенето на екологично чисти продукти и услуги непрекъснато нараства. Като зелен предприемач можете да се възползвате от тази тенденция.

 • Иновации: Зелените предприемачи често разработват нови технологии и бизнес модели за решаване на екологични проблеми.

 • Конкурентно предимство: Като се фокусирате върху устойчивото развитие, можете да се откроите от другите компании и да спечелите предимство пред конкуренцията.

 • Лоялност към клиентите: Все повече хора обръщат внимание на устойчивите продукти. Като зелен предприемач можете да се харесате на тези хора и да изградите дългосрочни взаимоотношения.

 • Спестяване на разходи: Устойчивите практики, като например енергийната ефективност, ви помагат да намалите разходите и да направите бизнеса си по-печеливш.

 • Финансиране: Правителствата и организациите често предоставят финансова подкрепа на зелените предприятия, за да насърчат прехода към устойчивост.

 • Привлекателно работно място: Като зелен предприемач можете да привлечете талантливи служители, които споделят сходни с вашите ценности.

 • Положителна фирмена култура: Устойчивите компании често насърчават положителна и етична фирмена култура, която повишава ангажираността на служителите.

 • Имидж и репутация: Ръководенето на екологичен бизнес подобрява положителния ви имидж и репутацията ви на отговорен и напредничав предприемач.

 • Възможности за работа в мрежа: Като зелен предприемач можете да обменяте идеи с други съмишленици и да се възползвате от техния опит.

 • Опазване на околната среда: Като зелен предприемач вие активно допринасяте за опазването на околната среда и давате своя принос за опазването на климата.

 • Спазване на закона: Законите за опазване на околната среда стават все по-строги. Като зелен предприемач сте добре подготвени и избягвате правни проблеми.

 • Осъществяване на промяна: Чрез своя устойчив бизнес можете да дадете важен принос за промяната и прехода към устойчива икономика.

 • Лична реализация: Като зелен предприемач можете да се реализирате лично, като направите нещо значимо за околната среда и обществото.

Go4DIGREEN с нетърпение очаква да се срещне с вас!