ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА

Обучителни модули

Развийте своята зелена бизнес идея

1. Моята визия е зелен бизнес

2. Дефинирам моята зелена бизнес идея

3. Компетенции и ресурси, необходими за моята бизнес идея

4. Обмислям плюсовете и минусите на зеления бизнес

5. Решавам да започна зелен бизнес

Планирайте своята зелена бизнес идея

6. Аз оформям своя зелен бизнес

7. Правила и задължения на зеления бизнес

8. Правя бюджет за моя зелен бизнес

9. Разработвам своя зелен бизнес план

10. Подготвям се за старта

Реализирайте вашата зелена бизнес идея

11. Поемам инициативата

12. Прилагам компетенциите си

13. Мобилизирам се и работя с другите

14. Популяризирам своя зелен бизнес

15. Аз контролирам своя зелен бизнес