ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА

Стартирането на бизнес е сложен процес, но с внимателно планиране и упорита работа може да бъде възнаграждаващо и удовлетворяващо изживяване.

Модулите за обучение на Go4DiGREEN ще ви помогнат по време на вашето предприемаческо пътуване.

Разработете ясна ЗЕЛЕНA бизнес идея

Като предприемач ще искате да се съсредоточите върху устойчивостта на околната среда от самото начало във всички аспекти на вашите операции.

Определете правната формс

Ще бъде ли вашият бизнес едноличен търговец, партньорство, корпорация или нещо друго? Всеки тип има своите предимства и недостатъци, така че е важно да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Получете необходимите лицензи и разрешителни

Може да се наложи да регистрирате бизнеса си и да получите конкретни лицензи или разрешителни, за да работите законно във вашия район.

Develop a clear business plan

Разработете ясен бизнес план

Обучителни модули

Развийте своята зелена бизнес идея

1. Моята визия е зелен бизнес

2. Дефинирам моята зелена бизнес идея

3. Компетенции и ресурси, необходими за моята бизнес идея

4. Обмислям плюсовете и минусите на зеления бизнес

5. Решавам да започна зелен бизнес

Планирайте своята зелена бизнес идея

6. Аз оформям своя зелен бизнес

7. Правила и задължения на зеления бизнес

8. Правя бюджет за моя зелен бизнес

9. Разработвам своя зелен бизнес план

10. Подготвям се за старта

Реализирайте вашата зелена бизнес идея

11. Поемам инициативата

12. Прилагам компетенциите си

13. Мобилизирам се и работя с другите

14. Популяризирам своя зелен бизнес

15. Аз контролирам своя зелен бизнес

Certification

Сертфикация

Сертификатите са форма на документ. Тези документи се дават на хората в края на обучение или изпит.

Сертификатът потвърждава: мога да го направя добре.

Например, аз съм добър в планирането и отварянето на бизнес, който е добър за околната среда и хората. Сертификатите са лесен начин за сравняване на компетенциите: хората, които имат един и същ сертификат, имат еднакви знания, умения и нагласи. В проекта Go4DiGreen е възможно да получите микросертификати за всеки модул. Хората, които се интересуват от отваряне на зелен бизнес, могат да събират микросертификати, за да получат пълния сертификат на ECQA сертифициран зелен предприемач.