Проект и продукти

Мисия

Зеленият бизнес, наричан още устойчив или екологосъобразен бизнес, придобива все по-голямо значение. Лицата, които искат да създадат предприятие днес, трябва да решат от самото начало да създадат зелено предприятие.

Go4DiGREEN има за цел да предостави на тези лица идеи и начини за производство и работа по начин, съобразена с околната среда, които могат да бъдат частично постигнати с прости средства и също така да доведат до дългосрочна рентабилност. Постигането на амбициозните цели на “зелената сделка” на ЕС ще зависи и от ангажираността на мигрантите. Новодошлите имат потенциала да допринесат значително за трансформацията към неутралност по отношение на климата и да служат като посланици на климата.

  • Искаме да дадем възможност на хората да разгърнат потенциала си и да допринесат положително за икономическото развитие чрез зелено предприемачество.

  • Нашата цел е да подкрепяме предприемачите и новодошлите в ЕС, като същевременно опазваме околната среда по устойчив начин.

  • Затова предоставяме учебни материали, които са в съответствие с цифровата ера, информативни, ангажиращи и лесни за разбиране.

Go4DiGREEN е европейска иновация, която има потенциал да бъде възпроизведена по целия свят, като по този начин се увеличава нейното въздействие.

По този начин Go4DiGREEN дава значителен принос към Европейската зелена сделка.

Продукти

Go4DiGREEN предлага следните продукти:

  • Продукти за лица, които искат да станат самостоятелно заети в сектора на екологичния бизнес.
  • Продукти за обучители и консултанти, които искат да подкрепят тези лица.

Продукти за зелени предприемачи

Програма за цифрово обучение и платформа за обучение

Тази онлайн програма за обучение се състои от общо 15 модула. Тя е насочена предимно, но не само, към мигранти, които искат да започнат екологичен и по този начин устойчив бизнес в ЕС.

Материалите за обучение са разработени въз основа на европейските рамки за компетентност DigComp и EntreComp и съдържат цялата важна информация за започване на зелен бизнес или за трансформиране на вече съществуващ бизнес в зелен.

Дизайнерско мислене
Следвайки подхода на дизайнерското мислене, от самото начало включихме в разработването на програмата за обучение както експерти, така и представители на целевата група (новопристигнали в Европейския съюз).

Въвеждащи видеоклипове
В началото на всеки модул има кратко въвеждащо видео, което информира заинтересованите участници за най-важното съдържание на модула.

Достъпност и прост език
В учебните материали поставихме специален акцент върху простия език и разработихме материалите така, че да бъдат достъпни, доколкото е възможно. Научете повече за това в нашата Декларация за достъпност от KOENA.

Сертифициране: ECQA Сертифициран европейски зелен предприемач

Certification: ECQA Certified European Green Entrepreneur
Участниците в обучителната програма ще получат микросертификат след успешно полагане на онлайн изпита за всеки модул. Ако всичките 15 модула са положителни, те ще получат ECQA сертификат ECQA Certified European Green Entrepreneur.

Карта на уменията: Сертифициран от ECQA европейски зелен предприемач

Skill Card: ECQA Certified European Green Entrepreneur​
В сътрудничество с Европейската асоциация за сертифициране и квалификация (ECQA) партньорството по проекта разработи карта на уменията, която отразява цялото съдържание на програмата за обучение.

Продукти за обучители

Насоки за качествени онлайн интервюта

Guidelines for qualitative online interviews
Провеждайте интересни и информативни онлайн фокус групи и онлайн интервюта. Това ръководство ви показва как да ги планирате, провеждате и оценявате като част от процеса на дизайнерско мислене.

Сертифициране: Сертифициран от ECQA обучител за предприемачи бежанци – Зелена икономика

Certification: ECQA Certified Trainer for Refugee Entrepreneurs – Green Economy
Обучителите в сферата на образованието за възрастни могат да получат сертификат ECQA Certified Refugee Entrepreneurship Trainer – Green Economy и по този начин да бъдат упълномощени да провеждат изпити по отделните модули на програмата за обучение.

Карта на уменията: Сертифициран от ECQA обучител по бежанско предприемачество

Skillscard: ECQA Certified Refugee Entrepreneurship Trainer
В сътрудничество с Европейската асоциация за сертифициране и квалификация (ECQA) партньорството по проекта разработи карта на уменията, която отразява цялото съдържание на програмата за обучение.

Насоки за достъпност

Accessibility Guidelines
Нашите насоки съдържат важни съвети и информация по темата за достъпността. Тук можете да научите на какво трябва да обърнете внимание, когато искате да създадете достъпни учебни материали.

Създатели

Координатор на проекта

Logo Blickpunkt Identitär

Verein Blickpunkt Identität

Austria

Партньори по проекта

ECQA GmbH

Австрия

Bulgarian Council on Refugees and Migrants

Bulgarian Council on Refugees and Migrants

България

Logo of Project Phoenix

Project Phoenix

Кипър/Белгия

Logo of MGL Videoservices by Ing. Martin Gregor Lohr

MGL Videoservices
Ing. Martin Gregor Lohr

Австрия

Logo of Koena

Koena

Франция

Logo of Syrian Youth - Syrian Youth Assembly

Syrian Youth Assembly

Германия